מסורת התורה

חכמינו זכרונם לברכה מגדירים את שלשלת הקבלה: "אומר דבר בשם אומרו" " ממקור התורה במסורת. יש בגמרא כל מיני הקפדות על המסורת. המסורת האמיתית בישראל היא חשובה עד כדי מסירות נפש . יש מסורת לאותיות התורה ולפסוקים בתורה" מסורת תורה שבכתב ותורה שבעל פה. לפעמים נמצא בגמרא: אמר רב פלוני בשם רב פלוני בשם רב […]