חינוך למנהיגות (ב)

המחלוקת בחז"ל האם הדור לפי הפרנס או הפרנס לפי דורו משקפת שתי תפיסות של מנהיגוּת. א. הראשונה רואה את המנהיג כאדם המורם מהעם" המציב בפניהם אידיאל גבוה שאליו הם נקראים לטפס. הוא משמש כמגנט חזק מושך אליו את כולם. הצלחתו נמדדת לפי מידת התקרבות העם לדרכו" להנהגותיו" לשיטתו ולמידותיו. הוא מגדל-אור שלאורו ילכו רבים. ב. […]

חינוך למנהיגות (א)

בשנים האחרונות חדר נושא חדש בשיח החינוכי: החינוך למנהיגות. כנגד תופעת "הראש הקטן" ותופעת ההתכרבלות האגוצנטרית בתוך העצמי (דאגה ל"אני" ותו לא)" עלתה הדרישה לחנך את ילדינו למנהיגות" שלא יסתפקו בדאגה לרווחתם האישית אלא יגלו אחריות לסביבתם ויובילו שינויים ברוכים בחברה. מגיל צעיר" יתחנך הילד/הנער להיות מנהיג. האם כל אחד נולד להיות מנהיג?! זוהי שאלה […]

מנהיגות ראויה

בבואנו לבחור את ראשי העם ושופטיו" יש ללמוד מעצתו של יתרו למשה רבינו מי הם הראויים להיות ראשי העם – "ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת שונאי בצע" (שמות יח כא). אין הדבר פשוט לבדוק מי הוא בעל מידות ותכונות תרומיות כאלה. לכן נאמר "ואתה תחזה" – ברוח הקודש שעליך (רש"י). […]

מנהיגות חינוכית (ג)

פני הפרנס כפני הדור או פני הדור כפני הפרנס?– אלו בעצם שני מודלים של מנהיגות" באומה וגם במוסדות חינוכייםקיימים שני מודלים של מנהיגות. בראשון – ה"פרנס"" המנהיג הוא העיקר. הוא מורם מעם" ומשמש כעין מגדלור לבני דורו. יש לו כוח ממגנט" המושך רבים אליו – בדרכו" הנהגותיו" משנתו ואישיותו. במודל השני – המנהיג רואה את […]

מנהיגות חינוכית (סיום)

קיימים שני מודלים של מנהיגות חינוכית. במודל הראשון" המנהל עומד במרכז. הוא דמות בעלת שאר רוח" כריזמטית" עם עוצמות נפשיות אדירות. המפגש עם המנהל הוא סיעור מוחות מתמשך. המנהל מציב אידיאלים חינוכיים גבוהים ומושך את הצוות החינוכי ואת התלמידים אליהם. במודל השני" חברי הצוות החינוכי הם אשר עומדים במרכז. תפקידו של המנהל הוא "להוציא" מהם […]

מנהיגות חינוכית (ב)

לפני שנדון בשאלה כיצד מפתחים מנהיגות חינוכית" עלינו לדון בשאלות בסיסיות יותר: מהי מנהיגות ומה היחס בין המנהיג לבין הציבור שהוא מנהיג/מוביל. על כך יש מחלוקת מאלפת בגמרא (ערכין דף יז א) בין רבי יהודה לרבנן. הם חולקים האם הדור לפי הפרנס (= המנהיג)" או הפרנס לפי דורו. כלומר" האם הפרנס מותאם לדור" או הדור […]

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל לדורותיו

משה רבינו מקהיל את כל עדת בני ישראל בכוח הדיבור (עיין פירוש רש"י). כוח הדיבור הוא כוח רוחני-מוסרי לעומת כוח הידיים" שהוא כוח פיזי ארגוני. לא רק בעבר הקהיל משה רבינו בכוח הדיבור את כל עדת בני ישראל" אלא לאורך כל הדורות ניכרת השפעת משה רבינו על עם ישראל" כדברי חז"ל: "מנהגו של עולם" שר […]

מנהיגות אוהבת ואחראית

שני תכשיטים היו על בגדי הכהן הגדול. החושן – תכשיט כנגד הלב (רש"י" כח ד) "ואבני השהם על כתפות האפוד אבני זכרון לבני ישראל ונשא אהרן את שמותם לפני ה' על שתי כתפיו לזכרון" (כח יג).חושן המשפט היה מורכב משתים עשרה אבנים טובות כנגד שנים עשר שבטי ישראל. ושני אבני השוהם על כתפי הכהן הגדול" […]