ניצחון ישראל – בראשית ובאחרית

ניצחון ישראל – בראשית ובאחריתשתי מלחמות עולם מוזכרות בתנ"ך – האחת בימי אברהם אבינו" המלחמה בין ארבעת המלכים לחמשת המלכים" בין שתי קואליציות של רשעים. בצד אחד אמרפל" הוא נמרוד שמרד בקב"ה" ומלכים נוספים. ובצד שני ברע מלך סדום" כשמו כן הוא" רע לשמים ורע לבריות (רש"י על בר' יד ב). והמלחמה העולמית השניה באחרית […]