להאיר בחשכה

מכת החושך שניחתה על המצרים היתה בשתי דרגות" ככתוב: "ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלשת ימים" לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלשת ימים" (שמות י" כ"ג) רש"י מפרש: "שלושת ימים היה חושך של אופל" שלא ראו איש את אחיו" ועוד שלושת ימים אחריו חושך מוכפל על זה שלא קמו איש […]

ולכל בני ישראל היה אור / נכון לעכשיו

יש מדרגות באור ומדרגות בחושך. במכת חושך נאמר "ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים" (י כב). מפרש רש"י: "חושך של אופל שלא ראו איש את אחיו אותן שלושת ימים. ועוד שלושת ימים אחרים חושך מוכפל על זה שלא קמו איש מתחתיו. יושב אין יכול לעמוד" ועומד אין יכול לישב".חושך מצרים בא לרמז לנו […]