תקשורת במיטבה

יוסף מגיע למעמד בכיר כמשנה למלך מצרים. סמכויותיו רבות ביותר (רק הכסא אגדל ממך).מדוע אינו יוצר קשר עם אביו" אשר נפשו קשורה בנפשו? ומדוע מתנכר הוא לאחיו בבואם למצרים?אור-החיים הקדוש על הפסוק "ויגידו לו לאמור עוד יוסף חי…" (מה' כו') כותב: "וראיתי לתת לב בעניין יוסף איך לא חש על צער אביו כמה שנים? והן […]