מקוה של אהבה

יש כל מיני סוגים של מקוואות. ארץ ישראל מוגדרת כארץ כזו – 'ארץ נחלי מים עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר'. והיא מלאה במקוואות טהרה מלאים מים חיים. אך לא רק מקוואות של מים יש. יש עוד דברים שטוב לטבול בהם. יש מקווה של תורה. מקום שבו נבלעים" נכנסים כל כולנו לתוכו. בית המדרש הוא כזה.ויש […]

תומכיה מאושר

בברכתו לבניו מקדים יעקב את זבולון ליששכר. "זבולון לחוף ימים ישכון" ואחר-כך "יששכר חמור גרם". כך עושה גם משה בברכתו "שמח זבולון בצאתך ויששכר באהלך". ומדוע הוקדם זבולון? מסבירים כל המפרשים וביניהם החזקוני" "הקדים זבולון העוסק בפרקמטיא ליששכר העוסק בתורה וכן משה בברכתו… כי אומנם אי אפשר לעסוק בתורה מבלי שישיג האדם קודם די מחסורו" […]

ייחודו של מכון מאיר

רבים שואפים להפעיל השפעה ברוכה על עמנו למען יחזור בתשובה ובלי ספק לכולם כוונה טובה. אבל מכון מאיר הנו מקום הלימוד המותאם ל-"מקרבן לתורה" (אבות א).לא נאמר אוהב את הבריות על מנת לקרבן לתורה" שכן אין זו אהבה אמתית" כי היא פועלת למען משהו" וגם הזולת מרגיש בזה. אלא מתוך שאוהבים" אהבת אמת" אהבה בלי […]

מכון מאיר -של כולנו

פניה מבית מכון מאירהעלון הזה שאתם מחזיקים ביד הוא חלק קטן ממפעל גדול של הפצת תורה ברוח הרב קוק" באהבה ואמונה. למפעל הזה קוראים מכון מאיר.מכון מאיר איננו גוף פרטי. הוא עניין כלל ישראלי. ואנחנו מרגישים באמת ובתמים שלוחים של הקהל להביא את אור התורה והתשובה לרבבות בתים ואנשים בעם ישראל. המפורסמות אינן צריכות ראיה" […]

בין 'תרים' ל'מרגלים' ו… מכון מאיר

תמוה הדבר שחטאם החמור של עשרת השליחים ששלח משה לתור את הארץ – כנאמר בפרשתנו פעמים מספר כגון (במדבר יג א" ז כא ועוד): "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען… וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען… ויעלו ויתורו את הארץ" – מכונה 'חטא המרגלים' ולא חטא התרים. מהו ההבדל בין 'לתור' ו'לרגל' ומה […]

האור חייב להמשיך להאיר!

כפי שכולכם יודעים מכון מאיר ואגפיו השונים נמצאים במצוקה כלכלית קשה. הייתי רק רוצה להוסיף את הזווית שלי" כמנהל התוכן של 'ערוץ מאיר'" על מנת להבין מה עומד כעת על כף המאזניים. 'ערוץ מאיר'" למי שאינו יודע" הוא ערוץ אינטרנטי מיסודו של 'מכון מאיר' המשדר שיעורי תורה" חיים ומוקלטים" 24 שעות ביממה; מכיל מאגר ארכיוני […]