"מיעוט סחורה"

לא כל עם ד' נביאים או רבנים. יש גם העוסקים בדרך ארץ. בכל עם יש אנשי רוח ואנשי מעשה. גם אצלנו, גם אנשי משק ואנשי חקלאות שייכים לכלל ישראל. לפעמים היו גדולי תורה שעסקו בחקלאות, בתעשייה ואפילו בסחורה ובכל מיני אחיזות חברתיות. אצל חז"ל מצאנו את רבי יוחנן הסנדלר שהיה מייצר סנדלים. רבי חנינא ורבי […]