עין הרע

המושג 'עין הרע' נתפס על פי רוב כמושג מיסטי. כלומר" כמציאות בה יכול אדם להינזק רק מעצם היותו מושא לקנאתו/מבטו של אדם אחר. בהתאם לכך" יש הסוברים כי נקיטת פעולות מסוימות 'מגרשת' את השפעתה של 'עין הרע': קמיעות" לחשים" התכת עופרת וכדומה. כפי שנראה להלן" חז"ל אכן השתמשו בביטוי 'עין הרע' אולם התכוונו למציאות שונה […]