מצאנו מים!

החורף כבר כאן" ואנחנו כולנו ממתינים למים שירדו אלינו" לגשם שירווה את האדמה ויצמיח את כל האצור בה. אכן" הגשם היורד מן השמים הוא רק חצי הדרך. החצי המסור לבורא עולם.אך ישנה מחצית דרך נוספת. איסוף המים" לכידתם ואיגומם" והיכולת ליצור כלי לשפע היורד ממרומים – וזה כבר תפקיד המוטל על האדם. שלוש דרכים אנו […]

חסד כהלכה

סוגיות פרשניות רבות בתורה מוסברות ומפוענחות על ידי האור החיים הקדוש על פי יסודות הלכתיים והבנה עמוקה בנבכי הנפש האנושית.בפרשתנו מעמיד אליעזר מבחן-מעבר להצעת נישואין עבור יצחק" מבחן של חסד" כי הלוא ביתו של אברהם אבינו אמון על יסוד החסד" וכל שאר מעלותיו – האמונה" התורה והמצוה – נבנים וצומחים מיסוד זה.חידושו של האוה"ח הוא […]

בין מים למים / לפרשת חוקת

דומה שאין עוד פרשה כמו פרשת חוקת שכולה סובבת והולכת סביב עניין המים. היא פותחת בהזאת מי החטאת של הפרה האדומה" ובדילוג של 38 שנים היא עוברת דרך מי מריבה" ומביאה אותנו עד לשירת הבאר. ובתווך" המשא ומתן עם אדום שכלל התחייבות מצד ישראל: "לא נשתה מי באר…ואם מימך נשתה ונתתי מכרם"" וניסי מלחמת האמורי […]