חלשים?!גיבו

גבורתם של המכבים בלחימתם ביוונים כמתואר בסיפורי הקרבות בספרי חשמונאים אינה מוטלת בספק. אכן גיבורים גדולים היו. והנה זה פלא שבנוסח תפילת על הנסים" לא מתוארים המכבים כגיבורים" אלא להפך כחלשים לעומת היוונים כנאמר "מסרת גיבורים ביד חלשים" הכיצד?מבאר הרב קוק שיש שני סוגי גבורה. הגבורה האחת" גבורה גופנית חומרית הנובעת מהצד הבהמי שבאדם וכל […]