מדוע הומצא הכסף?

על הפסוק "ויבוא יעקב שלם עיר שכם… ויחן את פני העיר" (בר' לג יח)" דרשו חז"ל (שבת לג) "אמר רב – מטבע תיקן להם" שמואל אמר – שווקים תיקן להם" ור' יוחנן אמר – מרחצאות תיקן להם". הפעם נעסוק בדרשתו של רב האומר שכשיעקב הגיע לשכם הוא תיקן מטבע. וצריך להבין מה ראה יעקב צורך […]