הרב ערן טמיר

מי מפחד ממחלוקת?מחלוקתו של קורח המובאת בפרשתנו" מהווה 'סמל ודוגמא' למחלוקת שלילית אשר ממנה יש להתרחק" ומוגדרת כהגדרתם של חז'ל – 'מחלוקת שאינה לשם שמים'" כנאמר במשנה במסכת אבות (ה" יז) – "כל מחלוקת שהיא לשם שמים – סופה להתקיים" ושאיננה לשם שמים – אין סופה להתקיים. איזוהי מחלוקת לשם שמים – זו מחלוקת הלל […]