טיפול רפואי במחבל

טיפול רפואי במחבלהרב שלמה אבינר[ראיון] ש: כיצד להתייחס להחלטה שטיפול במחבל פצוע קשה קודם לטיפול בקרבן חף מפשע פצוע קל?ת: אבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר.ש: למה?ת: כי מחבל הוא רוצח ולכן חייב מיתה. יתרה מזו" אדם שחייב מיתה צריך לעבור תהליך מסודר בבית דין" אך למחבל יש דין רודף. הוא נחשב אדם מת" "גברא […]