He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: מודה אני

play3
חינוך להגיד תורה
חינוך להגיד תורה
קימה מהמיטה בבוקר קלה – כשיש סיבה טובה לקום
play3
קימה מהמיטה בבוקר קלה – כשיש סיבה טובה לקום
יחדיה ליחדך' – מהותה של תורת החסידות- שיעור ליט כסלו
play3
יחדיה ליחדך' – מהותה של תורת החסידות- שיעור ליט כסלו
הקב"ה העיר אותי בבוקר כי הוא מאמין בי – "רבה אמונתך"
play3
הקב"ה העיר אותי בבוקר כי הוא מאמין בי – "רבה אמונתך"
"וקיים" – אצל האדם הקיימות היא בתכונת ההתמדה
play3
"וקיים" – אצל האדם הקיימות היא בתכונת ההתמדה
לחיות זה למצות את כל צדדי החיים במילואם
play3
לחיות זה למצות את כל צדדי החיים במילואם
play3
מול מי אני עומד בבוקר ? מול המלך
מול מי אני עומד בבוקר ? מול המלך
play3
"לפניך" – העמידה הישירה לפני ה' היא העמידה השלמה שמבטאת קרבה וקשר
"לפניך" – העמידה הישירה לפני ה' היא העמידה השלמה שמבטאת קרבה וקשר
play3
"מודה אני לפניך" – אבל מי  זה בעצם אני
"מודה אני לפניך" – אבל מי זה בעצם אני
play3
מדוע תפילתי תתקבל אם אני בעצמי לא מבין מה אני אומר לפני הבורא ?
מדוע תפילתי תתקבל אם אני בעצמי לא מבין מה אני אומר לפני הבורא ?
play3
מהות ההודאה והתודה לה'
מהות ההודאה והתודה לה'
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"לפניך" – משמעות העמידה לפני ה'
"לפניך" – משמעות העמידה לפני ה'
play3
חוק נתן הקב"ה שכפי מידת זכות נפש המתפלל וערכה תועיל תפילתה לאותו עניין
חוק נתן הקב"ה שכפי מידת זכות נפש המתפלל וערכה תועיל תפילתה לאותו עניין
play3
המילה הראשונה שאומר האדם בבוקר- "מודה !"
המילה הראשונה שאומר האדם בבוקר- "מודה !"