סידרת 'הַמְּלוּכָה וְהַמֶּמְשָׁלָה' – חלק א': חזרה מלכות לישראל!

בפרט בתקופה זו שישנם אלו המנסים להחליש ולצמצם את הריבונות הישראלית בארץ ישראל וישנם אלו שאינם מאמינים בערכה ובקדושתה של מדינת ישראל – ישנה חשיבות גדולה לברר את ערכה של מדינת ישראל לאור המקורות. הפעם נעסוק במשמעות של ריבונות ישראלית בארץ ישראל.אם אין עצמאות – אין הלל!שאלה: ברוב החגים אנו אומרים הלל: בסוכות" בחנוכה" בפסח […]

עקרונות ישנים-חדשים של תורת ארץ ישראל

א. גוי קדוש. ד' יצר אותנו כְּעַם" כדי שנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש" ונקדש את שם ד' לא רק בחיי הפרט אלא למעלה מזה" בחיי הכלל של מוסר וצדק וקדושה.ב. תחיית האומה. על פי פקודה אלהית" אנו קמים לתחיה" אנו רואים עין בעין את התקיימות חזון הנביאים של בניין הארץ" שיבת ציון" עצמאות ישראל" מלחמות […]

65 למדינת ישראל – להרבות אמונה מתוך אהבה

(תמצית דבריו של מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל כפי שפורסמו בשיחותיו על יום העצמאות" בעריכת הרב שלמה אבינר) עלינו להרבות בשמחה ביום העצמאות על החזרת השכינה לציון עם התחדשות הממלכתיות בישראל בצורת מדינת ישראל" אף על פי שעדיין לא הכול מסודר על פי התורה.יש לשמוח על עצם הקמת המדינה" שכן מתוך כך נוכל […]