מי מוכן לקבל את התורה?

קבלת התורה אינה חד פעמית. בכל שנה מחדש אנו מקבלים את התורה בשבועות. תארו לעצמכם: כאילו גם אנו נמצאים כעת במעמד הר סיני! כך אומר המדרש:אמר הקב"ה לישראל: בני" הֱיוּ קורין את הפרשה הזאת בכל שנה" ואני מעלה עליכם כאילו אתם עומדים לפני הר סיני ומקבלים את התורה…בימים אלו" צריכים אנו להתכונן לקבלת התורה המחודשת […]