He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: מגילת רות

play3
כי אל אשר תלכי אלך'
כי אל אשר תלכי אלך'
לימוד תורה המכוון לטובת הדור
play3
לימוד תורה המכוון לטובת הדור
בעיטה אחישנה
play3
בעיטה אחישנה
חג השבועות- לאור מגילת רות- בחבלי משיח
play3
חג השבועות- לאור מגילת רות- בחבלי משיח
"לכתך אחרי במדבר – בימים ההם בזמן הזה"
play3
"לכתך אחרי במדבר – בימים ההם בזמן הזה"
מדוע קוראים בחג השבועות את מגילת רות?
play3
מדוע קוראים בחג השבועות את מגילת רות?
play3
מאחרים להתפלל תפילת ערבית של ליל שבועות
מאחרים להתפלל תפילת ערבית של ליל שבועות
play3
מפגש עם חגי הקציר הביכורים השבועות ומתן תורה – לאור מגילת רות בחבלי משיח
מפגש עם חגי הקציר הביכורים השבועות ומתן תורה – לאור מגילת רות בחבלי משיח
play3
הטבת חסדך האחרון מן הראשון – פרקי הסיום של מגילת רות
הטבת חסדך האחרון מן הראשון – פרקי הסיום של מגילת רות
play3
"אשר באת לחסות תחת כנפיו"
"אשר באת לחסות תחת כנפיו"
play3
בועז
play3
"שורש ישי"
play3
ירידה מהארץ ללא עליה … מדוע אלימלך  נענש בעונש כרת
ירידה מהארץ ללא עליה … מדוע אלימלך נענש בעונש כרת
play3
עמך – עמי ואלהיך אלהי – למה קוראים מגילת רות בשבועות
עמך – עמי ואלהיך אלהי – למה קוראים מגילת רות בשבועות
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מעלת הלימוד של חג השבועות ועיניינה של מגילת רות
מעלת הלימוד של חג השבועות ועיניינה של מגילת רות
play3
מדוע המשיח חייב לבוא מרות המואביה – פרק לב
מדוע המשיח חייב לבוא מרות המואביה – פרק לב