הצעה לקריאה חדשה במגילה / הרב ברוך אפרתי

הרב ברוך אפרתיידועים דברי רבותינו (הרמח"ל" הרב קוק ועוד)" שכל מועד מאיר אור מהותי" הקודם להופעה ההסתורית שבו.אנו רגילים להבין שהמאורע ההסתורי (יציאת מצרים" חנוכה" מתן תורה" פורים וכד') הוא הסיבה שבגללה אנו חוגגים את המועדים. אולם רבותינו הסבירו" שהמאורע ההסתורי קרה באותו תאריך" משום שמראש הבורא נטע אור מיוחד בתאריך זה.אל תאמר 'אנו חוגגים […]