נקיות הלשון

נקיות הלשון בסדר המשנה בתחילת פסחים" ובגמרא בדף הראשון והשני" נפגשים בהדרכה מוסרית של חיי האדם: "אור". במחקר מדעי" אור הוא אור ולא חושך. יש אריכות דברים כאן אצל חז"ל – שלפעמים משתמשים בביטוי אור לאו דווקא במובן של אור" אלא במקום חושך. דיברה התורה בלשון נקייה! נחמד" יפה מאוד" לדבר בלשון נקייה. זה שייך […]