מחלת לשון הרע ותיקונה – אז ועתה

מחלת לשון הרע ותיקונה – אז ועתההאדם מתייחד משאר הבהמות והחיות בכוח הדיבור שבו ככתוב: "ויהי האדם לנפש חיה" (בראשית ב ז)" פירוש רש"י: "אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה" אך זו של האדם חיה שבכולן" שנתוסף בו דעה ודיבור"" וכתרגום אונקלוס – רוח ממללא.המחלה הקשה ביותר הפוגמת בנפש האדם היא פגמי-הדיבור" הנוגעים למהותו של […]

לשון הרע מודרנית

פרשת מצורע היא זמן טוב לבחון מחדש את יחסנו לאיסור לשון הרע. קשה להצביע על תקופה מורכבת יותר מאשר התקופה שאנו חיים בה. דומה שבתולדות ההיסטוריה האנושית לא היה דור שמצוי בו פער גדול יותר בין היכולות הטכנולוגיות" הכישורים הקוגניטיביים ושאיפות-החיים לבין המעמד המוסרי והרוחני. היהדות מתמודדת כיום עם עולם תרבותי" שניתן להמשיל אותו לילד […]

עומק הפגיעה!

ידוע ומפורסם שנגע הצרעת בא בעקבות לשון הרע" ועל כן כקלקולו כן תיקונו" כנאמר בפרשתנו (ויקרא יד ד) – "ולקח למיטהר שתי ציפורים חיות…"" וכדברי רש"י (במקום): "לפי שהנגעים באים על לשון הרע שהוא מעשי פטפוטי דברים" לפיכך הוזקקו לטהרתו ציפורים שמפטפטים תמיד בצפצוף גדול". וצריך להבין מה שלילי באותו פטפוט דברים" הנקרא לשון הרע" […]