Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: לפום צערא אגרא

באלו אנשים שייך האיסור של ביטול תורה ? ומהי מעלת כתר תורה והתנאים הנדרשים להשגתה
play3
באלו אנשים שייך האיסור של ביטול תורה ? ומהי מעלת כתר תורה והתנאים הנדרשים להשגתה
לפום צערא אגרא: הרב דורון כץ בשיעור על פרשת קרח
play3
לפום צערא אגרא: הרב דורון כץ בשיעור על פרשת קרח
מי שמצטער בגלל שמירת לשונו – שכרו גדול פי מאה משכר מצוה שלא הצטער בסיבתה
play3
מי שמצטער בגלל שמירת לשונו – שכרו גדול פי מאה משכר מצוה שלא הצטער בסיבתה
דיבור של תורה כנגד כולם
play3
דיבור של תורה כנגד כולם
גם במחיר של נזק אישי אסור לדבר לשון הרע
play3
גם במחיר של נזק אישי אסור לדבר לשון הרע
חם באתר
Shape-7
בית המדרש
מגילת רות 2 | הרב אייל ורד | אייר תשפ”ב
מגילת רות 2 | הרב אייל ורד | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
אורות הקודש | הרב אורי שרקי | אייר תשפ”ב
אורות הקודש | הרב אורי שרקי | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
הלכות עבודה זרה לרמב”ם פרק ז’ | הרב אורי שרקי | אייר תשפ”ב
הלכות עבודה זרה לרמב"ם פרק ז' | הרב אורי שרקי | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
שו”ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ”ב
שו"ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ"ב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
יום ירושלים | הרב שהם גנוט | אייר תשפ”ב
יום ירושלים | הרב שהם גנוט | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
אורות התורה ז | הרב צבי נחשוני | אייר תשפ”ב
אורות התורה ז | הרב צבי נחשוני | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
יום ירושלים | הרב ערן טמיר | אייר תשפ”ב
יום ירושלים | הרב ערן טמיר | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
מידות הראיה אהבה | הרב ליאור לביא | אייר תשפ”ב
מידות הראיה אהבה | הרב ליאור לביא | אייר תשפ"ב