)עוד על לימוד תנ"ך מתוך יראת שמים (תנ"ך מתוך אמונה – חלק ב

שאלה: קראתי את המאמר לפני שבוע על לימוד תנ"ך. אבל שמא יש כאן הגזמה וסערה בכוס מים. למשל" היתה הצעה לתלמידים ותלמידות לצייר אירועים מן התנ"ך על פי פרשנים" ובין השאר ציור של מיכאל אנג'לו שבו מופיע האל עצמו. אך כאשר מורה אחת התלוננה" הוסר הציור מן האתר" אז למה להפוך זאת לאירוע דרמטי?!תשובה: לא […]

תנ"ך מתוך אמונה – חלק א

הנה נפל דבר במשרד החינוך הממלכתי-דתי" אכן נפל מאגרא רמא לבירא עמיקתא.וזאת בשניים: א. למה לומדים תנ"ך. ב. וכתוצאה מכך: כיצד לומדים תנ"ך.למה לומדים תנ"ך? כל הדורות למדנו תנ"ך" קודם כל מפני שזו מצוות ד'. וכמוכל המצוות היא מקדשת את האדם" כפי הנוסח של חז"ל: אשר קידשנו במצוותיו.ובמה היא מקדשת? – אמונה בקדושת דבר ד' […]