הַלֵּיצָנוּת הָאִידֵיאוֹלוֹגִית

ליצנות מיוחדת היא הַלֵּיצָנוּת הָאִידֵיאוֹלוֹגִית. היא איננה מנסה להצחיק כלל" אך באידיאולוגיה שהיא אוחזת" היא עושה צחוק מהכל. זו היתה דרכו של פרעה" שיכול להיות הָרַבַּי האידאי של הניהליזם הפוסטמודרני. כבר בתחילת ההיכרות עם פרעה" חז"ל מתייחסים למידותיו: "וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ עַל מִצְרָיִם אֲשֶׁר לֹא יָדַע אֶת יוֹסֵף" אומר רש"י: "עשה עצמו כאלו לא ידע". […]

השלילה שבליצנות

בתהילים כתוב: "מושב לצים" כדבר שלישי" אחרי רשע וחטאים. מתברר מהפסוק שהלצים גרועים יותר מכל הרשעים ומכל החטאים. וכן אמרו חז"ל שכת ליצנים אינם מקבלים פני השכינה" וכהנה הרבה מאמרים. זאת הרשעות הגרועה מכל. לפעמים יש אנשים בעלי כישרונות שיושבים במסיבה ואומרים 'חכמות' על חשבון אחרים. יש גם העושים ליצנות מדברי תורה" משתמשים בפסוק או […]

זה מצחיק?

יש 'גדולי הדור' ויש 'ליצני הדור'. "היו ליצני הדור אומרים" מאבימלך נתעברה שרה" שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא נתעברה הימנו" מה עשה הקב"ה" צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם" והעידו הכל" אברהם הוליד את יצחק." בלשוננו" ליצנות קשורה עם הומור" לפעמים אפילו במובן חיובי כמו ליצנות רפואית. אולם באמירה של הליצנים כאן […]

יום הדין והליצנים?!הש

הציווי והביצוע" להקים את המשכן בר"ח ניסן כנאמר בפרשתנו (מ א" מ יז) "וידבר ה' אל משה לאמור ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את משכן אהל מועד"" "ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן"" נראה לכאורה טכני בלבד. אך מהתבוננות במדרש אנו מגלים שבניית המשכן הסתיימה לפני ר"ח ניסן" והיה אפשר להקימו […]