He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: לימוד תורה לשמה

מהו לימוד תורה לשמה
play3
מהו לימוד תורה לשמה
חביבות התורה מופיעה כאשר בפרטים הקטנים רואים את הכללים הגדולים
play3
חביבות התורה מופיעה כאשר בפרטים הקטנים רואים את הכללים הגדולים
לומדי תורתך לשמה
play3
לומדי תורתך לשמה
עניין תורה לשמה  – לשם אהבת האור הגדול שמתגלה בה
play3
עניין תורה לשמה – לשם אהבת האור הגדול שמתגלה בה
לימוד תורה לשמה – לשם קידוש השם
play3
לימוד תורה לשמה – לשם קידוש השם
הוצאה של סעיפי פרטים חדשים בתורה מגדילים את כוחה
play3
הוצאה של סעיפי פרטים חדשים בתורה מגדילים את כוחה
כשעוסק בתורה בדברים מופשטים יראה את הדברים  משתלבים יפה בעולם המעשה
play3
כשעוסק בתורה בדברים מופשטים יראה את הדברים משתלבים יפה בעולם המעשה
אחרי שאדם לומד אמונה צריך להוריד אותה ללבושים ההלכתיים המעשיים שבה היא מתבטאת
play3
אחרי שאדם לומד אמונה צריך להוריד אותה ללבושים ההלכתיים המעשיים שבה היא מתבטאת
"תורה לשמה" להיות שייך לתורה מצד עצמה ולא מצד מדרגת הנבראים
play3
"תורה לשמה" להיות שייך לתורה מצד עצמה ולא מצד מדרגת הנבראים
עניין לימוד תורה לשמה – לשם התורה
play3
עניין לימוד תורה לשמה – לשם התורה
"כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה"
play3
"כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה"
בשונה מתורת הנגלה תורת הנסתר חופשית מגבולות ותבניות המחשבה
play3
בשונה מתורת הנגלה תורת הנסתר חופשית מגבולות ותבניות המחשבה
האדם הלומד תורה לשמה מתעלה בהגשמת המציאות
play3
האדם הלומד תורה לשמה מתעלה בהגשמת המציאות
הרב עובדיה יוסף – לימוד תורה לשמה
play3
הרב עובדיה יוסף – לימוד תורה לשמה
פסגת המעלות של לימוד תורה – לימוד תורה לשמה
play3
פסגת המעלות של לימוד תורה – לימוד תורה לשמה
"ללכת בדרכי ישרים לפניך – בחבלי משיח"
play3
"ללכת בדרכי ישרים לפניך – בחבלי משיח"
"לכתך אחרי במדבר – בימים ההם בזמן הזה"
play3
"לכתך אחרי במדבר – בימים ההם בזמן הזה"
היחס שבין לימוד תורה לשמה ללימוד תורה שאינו לשמה
play3
היחס שבין לימוד תורה לשמה ללימוד תורה שאינו לשמה
חם באתר
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
למה העולם הזה כל כך רע?
למה העולם הזה כל כך רע?
play3
מגזין
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
7 דקות
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון במסע מרתק לצפונותיה של הכנרת
28 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
האויב האמיתי של בלעם: הרב ראובן ששון על סוגיות מרתקות בפרשת בלק
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?