לימוד יומי אמוני

החידוש של ישיבת מרכז הרב" אמר רבנו הרב צבי יהודה" או ליתר דיוק – אחד החידושים" הוא לימוד אמונה.כמובן" אין זה חידוש. לימוד אמונה הוא חלק של לימוד תורה" אלא שבמהלך הדורות הוא נשכח" והיה צריך לעורר להחזיר עטרה ליושנה" וכבר הזכירו גדולי עולם בצער את העזובה הזאת" הלא המה למשל" מסילת ישרים" חובות הלבבות" […]