תפילה לעורך הסדר

ריבונו של עולם" ברחמיך הרבים ובחסדיך הפשוטים" היה נא בעזרי והצלח דרכי" כי באתי היום לערוך לפניך את סדר הפסח לבני משפחתי ואורחי" כפי שתיקנו לנו חז"ל. והנה גלוי וידוע לפניך" שאין בי כל השגה בכל התיקון הרוחני אשר נשמותינו כולן עתידות לעבור" רק כקורא תם מתוך ההגדה" ומקיים את כל הלכותיך הנני. היה נא […]

לב הפרשה – הסדר שבליל הסדר

ליל הסדר נקרא כך כי הוא הלילה שבא "לעשות סדר" בחיים. קיומה של מציאות מסודרת מעיד על כך כי ישנה כוונה" מטרה" יש ערך כלשהו – העומדים מאחוריה וגורמים שתופיע דווקא בצורה זו ולא אחרת. הלילה שבו הופיע עם ישראל על במת ההיסטוריה" הוא הלילה המעניק את הסדר והמשמעות הערכית למציאות כולה" ולכן יש לו […]

זבח משפחה

זבח משפחההרב חגי לונדיןליל הסדר מתקרב. הלילה שאמור להיות הלילה הנפלא ביותר בשנה. המשפחה כולה יושבת יחד ל'זבח משפחה'. קורבן הפסח סובב סביב הגיבוש" או בלשון חכמי ישראל 'האחדות'. החל מכך שהציווי התורני הוא לשמור על שלמותו הפיסית של הקורבן – "עצם לא תשברו בו" (שמות יב" מו); המשך בכך שיש לאכול אותו במקום אחד […]

גבע ראפ

גבע ראפ. "והגדת לבנך" ו"את פתח" חובת האב פה קצת "ניפתח" פסח בא" חג התהוותנו" "והגדת לבנך" – הוא גם חג החינוך של עמנואז" הבה נפיק כמה יסודותמיותר מאלפיים שנה של קריאת-הגדות:ראשית – מיהו המרכז בחדר?מי מהמסובים הוא עיקר הסדר?מחד – האב" היושב בראש(הרי עליו מוטל לדרוש)מאידך – הילדים" שהכל פה לכבודםלוודא שישאלו" ושאף'חד לא […]

קושיות

-אבא" למה נוטלים ידיים לפני שאוכלים תפוח אדמה במי מלח?-לא יודע" זה אחד מהסימנים של הסדר" לא?-אבל כל השנה אנחנו אוכלים תפוח אדמה בלי ליטול.-כן" זה נראה לי קשור למי מלח. מלח סדומית" משהו כזה. טעים התפוח אדמה במי מלח" הנה תיקח.-אבא" למה אוכלי