He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: לוחות הברית

play3
"מזה ומזה הם כתובים" –  על פנים ואחור
"מזה ומזה הם כתובים" - על פנים ואחור
כיצד נתן הקב"ה למשה את הלוחות בשעה שישראל עשו את העגל ?
play3
כיצד נתן הקב"ה למשה את הלוחות בשעה שישראל עשו את העגל ?
לוחות ושברי לוחות – על אמון ואמונה
play3
לוחות ושברי לוחות – על אמון ואמונה
"ועשו ארון עצי שיטים" –  האם זו מצווה לשעה או לדורות ? ומדוע לא עשו ארון בבית שני
play3
"ועשו ארון עצי שיטים" – האם זו מצווה לשעה או לדורות ? ומדוע לא עשו ארון בבית שני
הברית שכרת הקב"ה עם ישראל על תורה שבעל פה מה שאי אפשר לאומות לקחת או להעתיק
play3
הברית שכרת הקב"ה עם ישראל על תורה שבעל פה מה שאי אפשר לאומות לקחת או להעתיק
לוחות הראשונים "מעשה אלהים המה" ואילו לוחות השניות מעשה אדם – מה עדיף ?
play3
לוחות הראשונים "מעשה אלהים המה" ואילו לוחות השניות מעשה אדם – מה עדיף ?
play3
"והלוחות מעשה אלוהים המה"
"והלוחות מעשה אלוהים המה"
play3
שבירת הלוחות – תיקון או קלקול ?
שבירת הלוחות – תיקון או קלקול ?
play3
האם יום הכיפורים הוא חג לכתחילה או בדיעבד ?
האם יום הכיפורים הוא חג לכתחילה או בדיעבד ?
play3
"תומיך ואוריך לאיש חסידיך"
"תומיך ואוריך לאיש חסידיך"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
עד כאן תוצאות חיפוש במדור