Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: לדון לכף זכות

מהו עול תורה ולמה לקבל אותו עלינו  מרצוננו ?
play3
מהו עול תורה ולמה לקבל אותו עלינו מרצוננו ?
אתה שיפוטי ? יש מצב שאת עצמך אתה שופט !
play3
אתה שיפוטי ? יש מצב שאת עצמך אתה שופט !
הפגישה הנכונה של האדם עם החברה – חלק א
play3
הפגישה הנכונה של האדם עם החברה – חלק א
אהבת ישראל מתוך אהבת כל הבריות
play3
אהבת ישראל מתוך אהבת כל הבריות
“הווי דן את כל האדם לכף זכות”  – האם זה חינוך להכחשה ולעצימת עיניים?
play3
“הווי דן את כל האדם לכף זכות” – האם זה חינוך להכחשה ולעצימת עיניים?
“האדם הזה אוהב אותי כמיטב יכלתו ברגע זה”
play3
“האדם הזה אוהב אותי כמיטב יכלתו ברגע זה”
ריכוך הכעס על ידי דינו של הזולת המרגיז לזכות
play3
ריכוך הכעס על ידי דינו של הזולת המרגיז לזכות
לדון לכף זכות
play3
לדון לכף זכות
תגובות סלחניות מדי לארועים קשים עלולה לנשל אותנו מתחושת הכבוד העצמי שלנו
play3
תגובות סלחניות מדי לארועים קשים עלולה לנשל אותנו מתחושת הכבוד העצמי שלנו
כשיש מצבים מכעיסים עם הזולת יש לדון את הזולת לכף זכות
play3
כשיש מצבים מכעיסים עם הזולת יש לדון את הזולת לכף זכות
ממפחיתי הכעס – היכולת לדון לכף זכות
play3
ממפחיתי הכעס – היכולת לדון לכף זכות
האם בכל מצב יש לדון לכף זכות ?
play3
האם בכל מצב יש לדון לכף זכות ?
ההבדל בין ריבוי זכויות לבין זכיה בדין לגמרי ועצה איך לזכות בדין
play3
ההבדל בין ריבוי זכויות לבין זכיה בדין לגמרי ועצה איך לזכות בדין
יש לפרש כל מעשה שעושה האשה – כמעשה בעל כוונה טובה
play3
יש לפרש כל מעשה שעושה האשה – כמעשה בעל כוונה טובה
הדן את חברו לכף זכות – דנין אותו לכף זכות
play3
הדן את חברו לכף זכות – דנין אותו לכף זכות
“לזכותם של ישראל” – חלק א
play3
“לזכותם של ישראל” – חלק א
עשה לך רב קנה לך חבר ודון את כל האדם לכף זכות  – שיעור מספר 6
play3
עשה לך רב קנה לך חבר ודון את כל האדם לכף זכות – שיעור מספר 6
חם באתר
play3
בית המדרש
לג בעומר | הרב ערן טמיר | אייר תשפ”ב
לג בעומר | הרב ערן טמיר | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
הלכות עבודה זרה לרמב”ם פרק ז’ | הרב אורי שרקי | אייר תשפ”ב
הלכות עבודה זרה לרמב"ם פרק ז' | הרב אורי שרקי | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
שו”ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ”ב
שו"ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
כיסופים לארץ ישראל | הרב אשר בוחבוט | אייר תשפ”ב
כיסופים לארץ ישראל | הרב אשר בוחבוט | אייר תשפ"ב
ניוזלטר
שו”ת
play3
לג בעומר | הרב ראובן פיירמן | אייר תשפ”ב
לג בעומר | הרב ראובן פיירמן | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
לג בעומר | הרב דב ביגון | אייר תשפ”ב
לג בעומר | הרב דב ביגון | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
מהי תורת הקבלה? ללג בעומר | הרב ליאור לביא | אייר תשפ”ב
מהי תורת הקבלה? ללג בעומר | הרב ליאור לביא | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
פרשת בחוקתי | הרב ערן ישועה | אייר תשפ”ב
פרשת בחוקתי | הרב ערן ישועה | אייר תשפ"ב