He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: לג בעומר

play3
מדוע יום פטירת רבי שמעון בר יוחאי הוא יום הילולה ולא אבלות ?
מדוע יום פטירת רבי שמעון בר יוחאי הוא יום הילולה ולא אבלות ?
לימוד תורה המכוון לטובת הדור
play3
לימוד תורה המכוון לטובת הדור
"ואולך אתכם קוממיות" לאור משנת רבי שמעון בר יוחאי
play3
"ואולך אתכם קוממיות" לאור משנת רבי שמעון בר יוחאי
הוד והדר לבושה – על שבוע ההוד
play3
הוד והדר לבושה – על שבוע ההוד
מסע לקבר רבי שמעון בר יוחאי
play3
מסע לקבר רבי שמעון בר יוחאי
play3
ל"ג בעומר והרוגי ביתר
ל"ג בעומר והרוגי ביתר
play3
סיפור אישי – קבלת שמירת שבת אצל רבי שמעון בר יוחאי
סיפור אישי – קבלת שמירת שבת אצל רבי שמעון בר יוחאי
play3
מה זכה רשב"י שיום פטירתו הוא יום חג?
מה זכה רשב"י שיום פטירתו הוא יום חג?
play3
מדוע מדליקים מדורות בלג בעומר
מדוע מדליקים מדורות בלג בעומר
play3
"והשבתי חיה רעה מן הארץ" – מהי ההשבתה – שיטת רבי שמעון בר יוחאי בפנימיות התורה
"והשבתי חיה רעה מן הארץ" – מהי ההשבתה – שיטת רבי שמעון בר יוחאי בפנימיות התורה
play3
הפיוט 'בר יוחאי'
הפיוט 'בר יוחאי'
play3
אימתי היא עת רצון – בזמן שהציבור מתפללים
אימתי היא עת רצון – בזמן שהציבור מתפללים
play3
"ונקדשתי בתוך בני ישראל "- בחבלי משיח לאור רבי עקיבא ותלמידיו
"ונקדשתי בתוך בני ישראל "- בחבלי משיח לאור רבי עקיבא ותלמידיו
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
איך זכה רבי שמעון בר יוחאי ל'יארצייט' שאפילו גדולי האומה לא זכו
איך זכה רבי שמעון בר יוחאי ל'יארצייט' שאפילו גדולי האומה לא זכו
play3
"ראיתי בני עליה"
play3
"וספרתם לכם ממחרת השבת – למה לא נאמר ממחרת החג?
"וספרתם לכם ממחרת השבת – למה לא נאמר ממחרת החג?