He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: כפרה

סוד הכפרה ביום הכיפורים
play3
סוד הכפרה ביום הכיפורים
מבושה לשובה והלבנה – על עבודת הבושה ביום הכיפורים
play3
מבושה לשובה והלבנה – על עבודת הבושה ביום הכיפורים
בימינו שאין קרבנות, כיצד נעשית הכפרה על עם ישראל?
play3
בימינו שאין קרבנות, כיצד נעשית הכפרה על עם ישראל?
כיצד אפשרי שאדם זר יתוודה במקומי?
play3
כיצד אפשרי שאדם זר יתוודה במקומי?
"כל לב חי מרגיש" – מידותיו של משה רבנו
play3
"כל לב חי מרגיש" – מידותיו של משה רבנו
האם יום כיפורים מכפר על כל העברות ?
play3
האם יום כיפורים מכפר על כל העברות ?
פרשת ערי מקלט – עונש או כפרה
play3
פרשת ערי מקלט – עונש או כפרה
מדוע יש להתוודות על עברות ישנות שכבר התוודיתי עליהן ?
play3
מדוע יש להתוודות על עברות ישנות שכבר התוודיתי עליהן ?
"לכפר על נפשותיכם"- מחצית השקל מעבירה אותנו מתפיסה פירודית לתפיסה אחדותית
play3
"לכפר על נפשותיכם"- מחצית השקל מעבירה אותנו מתפיסה פירודית לתפיסה אחדותית
איך מכפרים על גזל שלא ידוע בעליו ?
play3
איך מכפרים על גזל שלא ידוע בעליו ?
האם אפשרית כפרה על עוונות ללא תשובה  עליהן ?
play3
האם אפשרית כפרה על עוונות ללא תשובה עליהן ?
מדוע יום הכיפורים נקרא בשם זה ?
play3
מדוע יום הכיפורים נקרא בשם זה ?
הרב שרקי ואראל סגל: התוכנית הכוללת של ה' עבורנו
play3
הרב שרקי ואראל סגל: התוכנית הכוללת של ה' עבורנו
העוונות כמחיצה
play3
העוונות כמחיצה
יום בוער כתנור – סוגיית תנורו של עכנאי חלק ד'
play3
יום בוער כתנור – סוגיית תנורו של עכנאי חלק ד'
שעיר המשתלח – כפרה על כל ישראל – פרק א הלכה ב
play3
שעיר המשתלח – כפרה על כל ישראל – פרק א הלכה ב
חם באתר
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
למה העולם הזה כל כך רע?
למה העולם הזה כל כך רע?
play3
מגזין
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
7 דקות
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון במסע מרתק לצפונותיה של הכנרת
28 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
האויב האמיתי של בלעם: הרב ראובן ששון על סוגיות מרתקות בפרשת בלק
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?