He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: כח התפילה

play3
"דברי הצומות וזעקתם" - התפילה והתענית חוללו את ישועת פורים
"חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי"
play3
"חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי"
כח התפילה – אפילו משה רבנו נזקק לתפילות  למרות מעשיו הטובים
play3
כח התפילה – אפילו משה רבנו נזקק לתפילות למרות מעשיו הטובים
התפילות שבטלו את הגזרה בימי הפורים
play3
התפילות שבטלו את הגזרה בימי הפורים
מלחמת מדיין וצוק איתן
play3
מלחמת מדיין וצוק איתן
בירור מחודש ביחס לתפילה בעקבות מאורע שלושת החטופים
play3
בירור מחודש ביחס לתפילה בעקבות מאורע שלושת החטופים
איך אפשר להגביר את הוודאות שהתפילה פועלת ומשפיעה ?
play3
איך אפשר להגביר את הוודאות שהתפילה פועלת ומשפיעה ?
play3
מעשה מבעל תפילה שהיה מפתה בני אדם לעבודת ה' …
מעשה מבעל תפילה שהיה מפתה בני אדם לעבודת ה' …
play3
התפילה מהפכת גזר דינו של האדם לטובה
התפילה מהפכת גזר דינו של האדם לטובה
play3
סיפורי צדיקים על כוחה של תפילה- לילדים
סיפורי צדיקים על כוחה של תפילה- לילדים
play3
כיצד 'פועלת' התפילה ?
כיצד 'פועלת' התפילה ?
play3
"ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי עקרה היא"
"ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי עקרה היא"
play3
הסודות העליונים של התפילה וגודל השפעתה
הסודות העליונים של התפילה וגודל השפעתה
play3
"שערי דמעה לא ננעלו"- ערכה של תפילה בדמע
"שערי דמעה לא ננעלו"- ערכה של תפילה בדמע
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
דיבורים של מצוה- כח התפילה
דיבורים של מצוה- כח התפילה
play3
בקשת גשמים בתפילה
בקשת גשמים בתפילה
play3
התפילה גורמת תיקון למתפלל ולעולם כולו
התפילה גורמת תיקון למתפלל ולעולם כולו
play3
ה' בקולו נתן חילו
ה' בקולו נתן חילו