He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: כח הדיבור

play3
"פיה פתחה בחכמה"  – שורש ההכנה לגאולה הוא שימוש נכון בכח הדיבור
"פיה פתחה בחכמה" - שורש ההכנה לגאולה הוא שימוש נכון בכח הדיבור
"מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל" מדוע אנו פותחים את התפילה בדבריו של בלעם הרשע?
play3
"מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל" מדוע אנו פותחים את התפילה בדבריו של בלעם הרשע?
התועלת של הדור מתלמידי החכמים – גם מעצם מציאות התלמידי חכמים בדור
play3
התועלת של הדור מתלמידי החכמים – גם מעצם מציאות התלמידי חכמים בדור
קדושת הדיבור
play3
קדושת הדיבור
הדיבור יוצר מלאכים !
play3
הדיבור יוצר מלאכים !
ערכו של כל דיבור ודיבור
play3
ערכו של כל דיבור ודיבור
התיקון- דווקא בעולם העשייה
play3
התיקון- דווקא בעולם העשייה
play3
עולם הבריאה, היצירה והעשייה
עולם הבריאה, היצירה והעשייה
play3
עולם האצילות
עולם האצילות
play3
ההבדל שבין יצירה לבריאה
ההבדל שבין יצירה לבריאה
play3
"אסור ללמד קטגוריא על ישראל"
"אסור ללמד קטגוריא על ישראל"
play3
השימוש הנכון בכח הדיבור ובאסטתיקה
השימוש הנכון בכח הדיבור ובאסטתיקה
play3
המקלל את חברו
המקלל את חברו
play3
חלקי הדיבור
חלקי הדיבור
play3
כח הדיבור ומסירות נפש למדרגותיה
כח הדיבור ומסירות נפש למדרגותיה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
פתיחת פה בקודש
play3
אלה הדברים – כח הדיבור וכח החרב
אלה הדברים – כח הדיבור וכח החרב
play3
בסך הכל מילים . . .
בסך הכל מילים . . .
play3
ככל היוצא מפיו – יעשה
ככל היוצא מפיו – יעשה