עומק הפגיעה!

ידוע ומפורסם שנגע הצרעת בא בעקבות לשון הרע" ועל כן כקלקולו כן תיקונו" כנאמר בפרשתנו (ויקרא יד ד) – "ולקח למיטהר שתי ציפורים חיות…"" וכדברי רש"י (במקום): "לפי שהנגעים באים על לשון הרע שהוא מעשי פטפוטי דברים" לפיכך הוזקקו לטהרתו ציפורים שמפטפטים תמיד בצפצוף גדול". וצריך להבין מה שלילי באותו פטפוט דברים" הנקרא לשון הרע" […]

כוח הדיבור

בפעם שעברה כתבתי על המניעים שלנו כהורים להוכיח. השאלה היא מה הגישה הנכונה בחינוך? כיצד נשתמש בכוח הדיבור כדי להעצים את הילד?הילדים שלנו טועים" נכשלים" כיוון שהם מתמודדים עם משימות חיים חדשות להם או גדולות עליהם ולכן הם לא תמיד עושים את הדבר הנכון. השגיאה שלנו בזה שאנחנו מגיבים הרבה פעמים באכזבה" תסכול" כעס ולפעמים […]

אחדות האומה מכוח התורה / נכון לעכשיו

משה רבינו מקהיל את כל עדת בני ישראל בכוח הדיבור (עיין פירוש רש"י). כוח הדיבור הוא כוח רוחני-מוסרי לעומת כוח הידיים" כוח פיזי ארגוני. לא רק בעבר הקהיל משה רבינו בכוח הדיבור את כל עדת בני ישראל" אלא לאורך כל הדורות ניכרת השפעת משה רבינו על עם ישראל" כדברי חז"ל: "מנהגו של עולם" שר בשר […]