מבט אל העבר – חלק ב

כורש נתן רשות ליהודי בבל שתחת שלטונו" לעזוב את מקומות מגוריהם" ולשוב ולעלות לארץ ישראל כדי לבנות את בית המקדש בירושלים. כנאמר (דברי הימים ב' לו כג): "ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר ה' בפי ירמיהו העיר ה' את רוח כורש" מלך פרס. ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמר: כה אמר כורש מלך […]