"ראשונים כמלאכים"

הסברים רבים ושונים ניתנו לפרשתנו לסוגיית "מי מריבה" אשר באו להסביר כיצד ובמה חטא משה רבינו, שנענש בעונש חמור כל כך שלא להיכנס לארץ שכל כך התאווה לה.האור החיים הקדוש מביא עשרה פירושים שונים של ראשונים ואחרונים, כרש"י אבן עזרא ועוד, את חלקם הוא דוחה ומבאר את פירושו. המתבונן בדברי רבותינו – מרן הרב קוק […]