He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: כבוד שבת

play3
"יוסף מוקיר שבת" – על שבת , יום חול, והיחס בינהם
"יוסף מוקיר שבת" - על שבת , יום חול, והיחס בינהם
הכנת הסעודות לשבת – עשה זאת בעצמך וטרח לכבוד המלכה
play3
הכנת הסעודות לשבת – עשה זאת בעצמך וטרח לכבוד המלכה
יש לייחד בגדים מיוחדים לשבת
play3
יש לייחד בגדים מיוחדים לשבת
הכנת צורכי שבת ועשיית תשובה בערב שבת
play3
הכנת צורכי שבת ועשיית תשובה בערב שבת
איסור קביעת סעודה ביום שישי
play3
איסור קביעת סעודה ביום שישי
ההכנות לקראת שבת- אפיית החלות
play3
ההכנות לקראת שבת- אפיית החלות
play3
כיבוד השבת במאכלים- "אם מוסיף מוסיפין לו"
כיבוד השבת במאכלים- "אם מוסיף מוסיפין לו"
play3
זהירות בכבוד שבת
play3
אם חשמל נחשב הלכתית כאש  האם ניתן לסמוך עליו במקום להדליק נרות שבת?
אם חשמל נחשב הלכתית כאש האם ניתן לסמוך עליו במקום להדליק נרות שבת?
play3
רחיצת פניו ידיו ורגליו לכבוד שבת
רחיצת פניו ידיו ורגליו לכבוד שבת
play3
טוב להיזהר שלא לפחות משני תבשילין לכל סעודה
טוב להיזהר שלא לפחות משני תבשילין לכל סעודה
play3
סידור השולחן הצעת המיטות ותיקון כל ענייני הבית לכבוד השבת
סידור השולחן הצעת המיטות ותיקון כל ענייני הבית לכבוד השבת
play3
לסדר את הבית כדי שכשיחזור מהתפילה יהיה שולחנו ערוך ומוכן
לסדר את הבית כדי שכשיחזור מהתפילה יהיה שולחנו ערוך ומוכן
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
עד כאן תוצאות חיפוש במדור