כיבוד הורים והתקדמות אישית

כיבוד הורים והתקדמות אישיתהמצווה לכבד את ההורים והרצון לכבדם" מתנגש לעיתים עם רצונות וצרכים אישיים שחשובים מאוד בעיני" כמו התפתחות אישית-תורנית או נפשית כללית.(למשל הוריי רוצים שאשאר בבית בשבת" ואני מעדיף לשבות במקום אחר שארגיש שם טוב יותר" כמו בישיבה" עם חברים" או בכל מקום נכון אחר שאני מתפתח בו.אמנם בטווח הקצר" יש לי רצון […]

כיבוד הורים

בפרשתנו נאמר הציווי: "כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ לְמַעַן יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ" (שמות כ" יב). מסתבר שהציווי על כיבוד הורים תופס ביהדות מקום נכבד יותר מאשר כל ציווי אחר. חכמים במסכת קידושין (ל" ע"ב) מתבטאים: "שלשה שותפים הן באדם: הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו […]

כבד את אביך ואת אמך

ידידי היקר" אתה לומד תורה" פועל למען ארץ ישראל ועושה עוד מצוות רבות" אך את העיקר שכחת: כבד את אביך ואת אמך!ולמה זה עיקר? כי הקדוש ברוך הוא השווה כבודם לכבודו" ויראתם ליראתו" כמבואר בקיצור שולחן ערוך קמג א. כמובן" זה כתוב בגמרא" ברמב"ם ובשולחן ערוך" אך אין צורך להיות למדן כדי לדעת זאת. די […]

סמכות הורית (סיום)

סמכות הורית היא טבעית בגיל ילדות" אבל התנהלות חינוכית לא נכונה עלולה לפגוע בה בגיל הילדות ולהאיץ את התרופפותה בגיל הבגרות. מהי התנהלות חינוכית לא נכונה? – התנהלות חינוכית קיצונית: אם זה עודף סמכות הורית או העדר סמכות הורית. על עודף לחץ וסמכות הורית עסקנו במאמר הקודם. במאמר זה נתמקד בהעדר סמכות הורית. הנזקים של […]

מעוּרבוּת הורים בשידוכי ילדיהם (ד)

במאמר הקודם" הובאה תשובת המהרי"ק שאין הבן חייב לציית להוריו בענייני שידוכים" משלושה טעמים: א. אין הבן חייב לציית להוריו אם ייגרם לו צער נפשי גדול. ב. נישואיו עם אישה שהוא חפץ בה הם בגדר מצווה שמבטלת כיבוד הורים. ג. בן חייב לציית להוריו רק כאשר הציווי מביא תועלת ישירה להוריו ולא אם זה נוגע […]