מכבדה יותר מגופו

תנו רבנן האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו… עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך" (יבמות סב" ב). מלמדים אותנו חז"ל ששלמות הבית" השלום והשלווה שבו" באים מתוך שהאדם אוהב את אשתו כגופו ומכבדה אפילו יותר מגופו. הרמב"ם פסק מימרא זו להלכה וכתב: "וכן ציוו חכמים שיהא האדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה […]

כבוד האשה

כל כבודה בת מלך פנימה . נפשה של האשה פנימית יותר" אישית יותר. לפיכך כבודה גם הוא מתגלה במלואו בתוך ביתה" ההיכל האוצר את הפנים" בו מופיעה שלמות האדם. "חכמות נשים בנתה ביתה" . ביתה הוא הבניין של בינתה היתרה. מתוך הבניין הפנימי הזה" זורח אורה החוצה ומאיר גם את מעשי האיש.לעומת היות האשה פטורה […]

סליחה אשתי

ידידי היקר" יש לפניך שלוש אפשרויות: א. להתגרש. אז אולי תבנה בית חדש בישראל בו תהיה מאושר ואולי לא תצליח שוב להתחתן" ואולי אם תתחתן לא תהיה מאושר. גם תפסיד את הקשר עם הילדים והם יפסידו אותך. על כל פנים זו אפשרות.ב. להמשיך לחיות במצב הנוכחי של זרות הדדית ומריבות וטענות הדדיות בלתי פוסקות" שלא […]

"אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו"

חז"ל מנמקים את סיבת מותם הטרגי של תלמידי רבי עקיבא במגפה" "שלא נהגו כבוד זה בזה". תמוה" כיצד בבית מדרשו של רבי עקיבא ממנו יצאה ההוראה "ואהבת לרעך כמוך" קרה דבר נורא ובלתי נתפס.אכן" אפשר לאהוב את הזולת גם בלא לכבד אותו. כבוד מתייחס בעיקר ליכולת לתת כובד משקל" ערך" לאדם אחר" גם אם הוא […]