אני מתחלחל

בלי להיות צדיק גדול" אני אדם די נוח. איני גאון גדול אך איני טיפש גמור. אני עומד על דעתי ודי קנאי על דעתי. אך איני מחרים את כל אלה שסוברים אחרת ממני. איני כועס עליהם" אלא מתייחס אליהם בסבלנות" אז זה די מפצה על חסרונותי.כאשר אני רואה יהודי מחלל שבת" איני זורק עליו אבנים" אלא […]