He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: יתרו

play3
"עתה ידעתי"
"עתה ידעתי"
עצת יתרו  – שמשה יהיה נציג העם מול האלהים
play3
עצת יתרו – שמשה יהיה נציג העם מול האלהים
"ויחד יתרו" – מחלוקת רב ושמואל כיצד נהג יתרו
play3
"ויחד יתרו" – מחלוקת רב ושמואל כיצד נהג יתרו
"דרך ארץ קדמה לתורה"
play3
"דרך ארץ קדמה לתורה"
מה שמע יתרו שגרם לו לבוא ולהתגייר ?
play3
מה שמע יתרו שגרם לו לבוא ולהתגייר ?
"ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו"
play3
"ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו"
play3
"ולכהן מדין שבע בנות"
"ולכהן מדין שבע בנות"
play3
משנכנס אדר מרבין בשמחת אמת
משנכנס אדר מרבין בשמחת אמת
play3
נפגשים בפרשה – פרשת יתרו
נפגשים בפרשה – פרשת יתרו
play3
דרכו של יתרו מעבודה זרה לאמונה
דרכו של יתרו מעבודה זרה לאמונה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
עד כאן תוצאות חיפוש במדור