מסרת גיבורים ביד חלשים

משה רבינו מברך את השבטים טרם מותו" ובברכתו לשבט לוי אומר בין השאר "ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה מחץ מתניים קמיו ומשנאיו מן יקומון" (דברים לג יא).אוה"ח הולך בעקבות חז"ל (מד"ר פי"ד ותרגום יב"ע)" ומעניק ברכה לשבט לוי המשמשת כנבואה המגשימה עצמה בימי המכבים אשר יקומו לפני המחנה בקריאתם מי לד' אלי? וילחמו כנגד […]

חנוכה

עלינו להתבונן בנוסח הברכה של "על הנסים"" שהוא נקבע על פי השראת השכינה של חז"ל. בחנוכה היתה מלחמה" אלא שמלחמה זו נמשכת מאז ועד הנה. מה היתה מלחמתנו זאת עם היוונים? היה לנו עסק עם רשעת הגויים שרצו "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך". קנאתם זו נמשכת מאז ועד הנה. בספרות הקדושה שלנו מתברר ששנאת הגויים […]

גבורה

יום עיון בענייני חג החנוכה תשע"ג