מסרת גיבורים ביד חלשים

משה רבינו מברך את השבטים טרם מותו" ובברכתו לשבט לוי אומר בין השאר "ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה מחץ מתניים קמיו ומשנאיו מן יקומון" (דברים לג יא).אוה"ח הולך בעקבות חז"ל (מד"ר פי"ד ותרגום יב"ע)" ומעניק ברכה לשבט לוי המשמשת כנבואה המגשימה עצמה בימי המכבים אשר יקומו לפני המחנה בקריאתם מי לד' אלי? וילחמו כנגד […]

חנוכה

עלינו להתבונן בנוסח הברכה של "על הנסים"" שהוא נקבע על פי השראת השכינה של חז"ל. בחנוכה היתה מלחמה" אלא שמלחמה זו נמשכת מאז ועד הנה. מה היתה מלחמתנו זאת עם היוונים? היה לנו עסק עם רשעת הגויים שרצו "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך". קנאתם זו נמשכת מאז ועד הנה. בספרות הקדושה שלנו מתברר ששנאת הגויים […]

מגדילים את האור / נכון לעכשיו

נוהגים לקרוא את פרשיותיו של יוסף הצדיק בשבת של חנוכה ואין זה מקרה – ליוסף הצדיק נעשו נסים דומים לנסים שנעשו לישראל בבית שני – יוסף הושלך לבור מלא נחשים ועקרבים וניצל" חי במצרים בין אנשים מושחתים שחיו במ"ט שערי טומאה ובכל זאת נשאר צדיק" הוא היה בבית סוהר ועלה לגדולה עד שהפך משנה למלך. […]

ללא התייוונות וללא פשרנות

כשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים (שבת כא). איך הספיקו לטמא הכול? מסביר מרן הרב קוק" שכאשר צביון חדש ותשוקות חדשות על פי אופנה יוונית חודרות לפנימיות חיינו" הם פוסלים לא רק את אותן נקודות שנגעו בהן" אלא מחללות את כל הבניין. חלושי הדעת מתפתים לומר שהזרם הזר יפגע רק בחלק קטן ויתנחמו בנותר. אבל […]