על עצירה, מתנה ופרדה…

כינויו של יום טוב אחרון 'שמיני עצרת' מלשון עצירה. וכהסברו של רש"י (ויקרא כג לו) "בבקשה מכם עכבו עמי (-עצרו עמי) עוד יום אחד קשה עלי פרידתכם", נראה פשוט ומובן.אך במבט שני נראה פירוש זה תמוה מאוד, כשתי שאלותיו של ה'שם משמואל' (מועדים תרע"ד עמ' רכב): "א. ויש להבין מה עצה היא זו, הלוא כל […]

"נמצאה האבן!!!", תגידו לאותו האיש מאיראן.

כולנו מכירים את השאלה הפילוסופית עתיקת הימים, האם אלוקים, הכל-יכול, יכול לברוא אבן שאיננו יכול להרים אותה. הפילוסופים החדשים מכנים את השאלה הזאת "פרדוכס הכל-יכול" ובכך הופכים את השאלה לסוג של טענה שאין עליה תשובה, טענה המפריכה כביכול את מציאות ה' ככל יכול. האמת שאין חדש תחת שמש הפילוסופיה והשאלה הזאת מופיעה כבר בספר 'אמונות […]

למה הם לא מכירים בנו?

זה באמת תמוה" חוקי המשחק הפוליטי" מעוותים ככל שיהיו" נקבעו כבר מזמן" וכולם מכירים אותם: אילו רק היו מכירים הערבים במדינת ישראל היתה זו בתמורה מוכנה לחתוך מבשרה ולתת להם חבלי ארץ ביד רחבה" ובכל זאת העולם הערבי לא מוכן לומר את הדבר הפשוט" להצהיר שהוא מכיר במדינת ישראל. אפילו הכרה טקטית לא באה בחשבון […]

ההסכם עם טורקיה: "וכי תמיד לא צריך להתחשב בעמים"?

דעת הקהל בארץ חלוקה אם ההסכם עם טורקיה טוב או לא" וכן גם בכנסת" גם בממשלה וגם בקבינט. אנו לא מצויים בפרטים אך יש כלל" איננו יכולים לחיות כמדינה מבודדת. אמנם כתוב "הן עם לבדד ישכון" ובגויים לא יתחשב" (במדבר כג ט)" והכוונה במובן הרוחני" אך במובן הפוליטי" הצבאי והכלכלי" אי אפשר למדינה לשרוד לבד […]

ורב יעבוד צעיר

מערכת היחסים בין ישראל לעמים לאורך אלפי שנים בכלל" היא קשה וסבוכה" ובפרט על השליטה בירושלים" וסופו של אותו מאבק נרמז בדבר ה' לרבקה אמנו: "שני גויים בבטנך" ושני לאומים ממעיך יפרדו" ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר" (בראשית כה כג). כדברי רש"י – מן המעיים עשו ויעקב נפרדים" זה לרשעו וזה לתומו. הם לא […]