התורה מתקנת

לפני הרבה שנים היה בישיבה תלמיד חכם גדול בתורה ובמחשבה שעלה לארץ מרוסיה. נסיבות החיים גרמו שיהיה קצת מוזר" אבל היה גאון" אדם גאוני" מבריק. היו לו הרבה הברקות" סברות והסברות בדברי הלכה" והשאיר הרבה כתבים מפוזרים ולא מסודרים. מצווה לטפל בהם" לסדר ולברר בין כל דבריו. הוא היה אדם נחמד. פעם הוא נכנס לבניין […]

טבעיות והתחברות

טיעון חדש בא לעולם: אין לקיים תורה ומצוות אלא אם כן מתחברים אליהן. אבלאם יש תחושת ניתוק וזרות" אז אין לקיים מצוות" שהרי הן אינן טבעיות" וזהייעודו העליון של האדם" להיות טבעי. אכן זהו טיעון חדש שלא תמצאוהו" לא בתורה" ולא במשנה ולא בגמרא ולאבראשונים ולא בשולחן ערוך" אלא הוא נולד לפני כחמש מאות שנה […]