He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: יצחק אבינו

play3
יצחק אבינו – בשקט ובבטחה
יצחק אבינו - בשקט ובבטחה
עניין האנשים ששמם נכפל בתנ"ך
play3
עניין האנשים ששמם נכפל בתנ"ך
ויקרא שם הבאר – עמונה
play3
ויקרא שם הבאר – עמונה
יצחק – מה כל כך מצחיק פה בעצם?
play3
יצחק – מה כל כך מצחיק פה בעצם?
"לך לך אל ארץ המוריה"
play3
"לך לך אל ארץ המוריה"
לחיות את ההווה על פי העתיד
play3
לחיות את ההווה על פי העתיד
play3
אם מידתו של יצחק אבינו מיוחסת לדין מדוע שמו איננו מבטא רצינות אלא צחוק  ?
אם מידתו של יצחק אבינו מיוחסת לדין מדוע שמו איננו מבטא רצינות אלא צחוק ?
play3
אם ליצחק היה ספק מי נמצא לפניו מדוע לא פעל לפי הכלל של 'ספק ברכות להקל'  ולא לברך ?
אם ליצחק היה ספק מי נמצא לפניו מדוע לא פעל לפי הכלל של 'ספק ברכות להקל' ולא לברך ?
play3
יצחק אבינו – צדיק לא שגרתי
יצחק אבינו – צדיק לא שגרתי
play3
האם ריבוי ילדים בתנ"ך מבטא מעמד נחות ?
האם ריבוי ילדים בתנ"ך מבטא מעמד נחות ?
play3
"עוקד והנעקד" – מדוע העקדה מתוארת כנסיון של אברהם בלבד ולא גם של יצחק ?
"עוקד והנעקד" – מדוע העקדה מתוארת כנסיון של אברהם בלבד ולא גם של יצחק ?
play3
ראש השנה – שמחה או יראה ?
ראש השנה – שמחה או יראה ?
play3
מידת יצחק המתגלה בראש השנה
מידת יצחק המתגלה בראש השנה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
גרוש ישמעאל ומדוע הערבים לא מדברים איתנו אפילו כדי להביע עויינות כלפינו ?
גרוש ישמעאל ומדוע הערבים לא מדברים איתנו אפילו כדי להביע עויינות כלפינו ?
play3
"וארבה אותך במאוד מאוד" – הברכה הכמותית של אברהם חלה בישמעאל והאיכותית – ביצחק
"וארבה אותך במאוד מאוד" – הברכה הכמותית של אברהם חלה בישמעאל והאיכותית – ביצחק
play3
ייחודו של יצחק אבינו ואהבתו לעשיו
ייחודו של יצחק אבינו ואהבתו לעשיו
play3
קניין וירושת הארץ
קניין וירושת הארץ