He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: יפתח הגלעדי

play3
אל תהי בז לכל אדם
אל תהי בז לכל אדם
יפתח ובני אפריים – מלחמת אחים
play3
יפתח ובני אפריים – מלחמת אחים
יפתח בדורו- מלחמת יפתח והכישלון הגדול – חלק ב
play3
יפתח בדורו- מלחמת יפתח והכישלון הגדול – חלק ב
יפתח בדורו- מלחמת יפתח והכישלון הגדול – חלק א
play3
יפתח בדורו- מלחמת יפתח והכישלון הגדול – חלק א
התודעה ההיסטורית ורוח ה' אשר על האומה בכללה – חלק ב
play3
התודעה ההיסטורית ורוח ה' אשר על האומה בכללה – חלק ב
התודעה ההיסטורית ורוח ה' אשר על האומה בכללה – חלק א
play3
התודעה ההיסטורית ורוח ה' אשר על האומה בכללה – חלק א
יפתח בדורו
play3
יפתח בדורו
play3
כיצד יפתח שמתואר בחז"ל כעם הארץ גמור נאמר עליו "ותהי על יפתח רוח ה' "
כיצד יפתח שמתואר בחז"ל כעם הארץ גמור נאמר עליו "ותהי על יפתח רוח ה' "
play3
מלחמת אנשי גלעד באנשי אפרים- חלק א
מלחמת אנשי גלעד באנשי אפרים- חלק א
play3
פיתרונה של בת יפתח ותוצאותיו
פיתרונה של בת יפתח ותוצאותיו
play3
יפתח מלך הגלעד (?)
יפתח מלך הגלעד (?)
play3
נאומו של יפתח
play3
עלייתו של יפתח לשלטון
עלייתו של יפתח לשלטון
play3
יפתח בדורו כשמואל בדורו
יפתח בדורו כשמואל בדורו
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
יפתח הגלעדי
play3
סיפורה של בת יפתח – האם היהדות רוצה "קורבנות אדם"?
סיפורה של בת יפתח – האם היהדות רוצה "קורבנות אדם"?
play3
יפתח מדבר  נודר ואת עצמו אוסר
יפתח מדבר נודר ואת עצמו אוסר