לא עוד יעקב, כי אם ישראל / נכו לעכשיו

יעקב וישראל, שני השמות של עמנו האהוב מרמזים לנו על שתי בחינות: יעקב, בחינת עקב, החלק התחתון בגוף האדם. וישראל, אותיות רא"ש ל"י, בחינת הראש והראשית, החלק היותר עליון באדם, כדברי חז"ל אין ראשית אלא ישראל. אחרי המאבק של שרו של עשו ביעקב, קורא שרו של עשו ליעקב – ישראל, ככתוב: "וַיֹּאמֶר לֹא יַעֲקֹב יֵאָמֵר […]

"גנֵבת" הבכורה…

על הפסוק (בראשית כ"ה כ"ו) "ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב", ביאר רש"י במקום "שמעתי מדרש אגדה הדורשו לפי פשוטו: בדין היה אוחז בו (יעקב) לעקבו (את עשו). יעקב נוצר מטיפה ראשונה ועשו מן השנייה, צא ולמד משפופרת שפיה קצרה, תן לה שתי אבנים זו אחר זו, הנכנסת ראשונה תצא […]

וַיִּתְרֹצֲצוּ הַבָּנִים בְּקִרְבָּהּ.

"וַיִּתְרֹצֲצוּ הַבָּנִים בְּקִרְבָּהּ וַתֹּאמֶר אִם כֵּן לָמָּה זֶּה אָנֹכִי וַתֵּלֶךְ לִדְרֹשׁ אֶת ה'". מניין לחז"ל ידיעות אלו על אודות הריונה של רבקה" ש"כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר" יעקב רץ ומפרכס לצאת" עוברת על פתחי עבודת אלילים עשו מפרכס לצאת"(ברש"י)? האם ערכו ראיון עם שני האחים בשעה שעמדו על דעתם" על ימי העיבור? […]

למה זה אנכי?

ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי.רש"י מפרש – "ותאמר 'אם כן'… שכל כך גדול צער העיבור 'למה זה אנכי' מתאווה ומתפללת על הריון"" כביכול מצטערת היא על הריונה.אוה"ח תמה על רש"י" כיצד הוא מייחס לרבקה חרטה על הריונה בגלל ייסורים פיסיים" קשים ככל שיהיו. והרי כל אשה משתוקקת להרות למרות ידיעתה על […]

בניצחון ישראל יתגדל ויתקדש שמיא רבה

"וישטם עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו" ויאמר עשו בלבו וקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי" (בראשית כז מא).יעקב אבינו סבור שסיבת שנאת עשו אליו נובעת מברכת יצחק אביו "הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך" (כז כט). ואכן" בבואו מחרן מנסה יעקב לשכנע את עשו כי כבר אין כבר טעם […]