פרשת: תצוה | הדלקת נרות: 16:51 | הבדלה: 18:09 (ירושלים) 

מילות מפתח: יעקב אבינו

top view of matza and walnuts on concrete table, jewish Passover holiday concept
play3
מעבר יבק – המקום שבו מחברים דברים: הרב חגי לונדין
הרב אייל ורד 4
play3
‘מחשוף הלבן’ – עבודת יעקב בחרן: הרב אייל ורד
זיו רוה FIX
play3
מידת התמימות: הרב זיו רוה
הרב דב ביגון יום חמישי
play3
סיבוכי החיים של יעקב אבינו: הרב דב ביגון
play3
“ולאביו שלח כזאת”
play3
“יגיע כפיך” – על יעקב ועל הפרנסה
play3
“כימים אחדים”
play3
“מה תאמרי כי יפקוד עליך ואת למדת אותם עליך אלופים לראש”
play3
בקשת יעקב להיקבר בארץ ישראל| אופן קריאת המגילה|הכרה בתחיית האומה
play3
“תתן אמת ליעקב” – “בא אחיך במרמה” מהי האמת ?
play3
תתן אמת ליעקב
play3
מדוע לא רצה יעקב אבינו להיקבר במצרים ? ומה הקשר ליסוד הנצרות ?
play3
“וישב יעקב” – תמצית הציפייה המשיחית
אישי ישראל הרב אורי שרקי
play3
מדוע בכה יעקב? הרב שרקי
play3
“והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה”
play3
מדוע הגרמנים רוצים לבטל את ברית המילה וכי אינם יכולים לראות דם יהודי שנשפך כמים ?
חם באתר
הרב בועז כהנא
עמל תורה באהבה בשדה החינוך | הרב בועז כהנא
50 דקות
הרב דוד ג'יאמי
המאבק על מושג ה"עמל" בדורנו | הרב דוד ג'יאמי
49 דקות
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי
אורות הקודש ד' | הרב אורי שרקי
58 דקות
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא תמונה
שערים לאמונה - מידות הראיה - ברית: חשק או חפץ? | הרב ליאור לביא
44 דקות
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
הרב דב ביגון יום חמישי
הרלוונטיות של בגדי הכהונה בעבורנו - פרשת תצוה | בנחת רוח | הרב דב ביגון
33 דקות
play3
בית המדרש
הרב אייל ורד 5
המצוקה שתזיז את הבינוני. פרק ל, לא | הרב אייל ורד | תניא
38 דקות
play3
בית המדרש
תפקיד הכהן הגדול | הרב דב ביגון | פרשת מסעי
שיחות הרצי"ה על ספר אורות התחיה | הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
שיעור נפש החיים הרב ביגון
נפש החיים | הרב דב ביגון

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן