דמות דיוקנו של אבא

וימאן ויאמר אל אשת אדניו… נאמר במדרש תנחומא "למה מאן א"ר יהודה בר שלום שראה אקונין (דיוקנו) של אביו ואמר לו (יעקב)" יוסף עתידין אחיך לכתוב באבני אפוד" תרצה שתהא חסר מכללן… לכך מאן…". וכן כתוב במסכת סוטה (לו) שבשעה שאשת פוטיפר תפסה אותו בבגדו" יוסף כמעט נכשל "באותה שעה" באה דמות דיוקנו של אביו […]

מעשה אבות סימן לבנים

יעקב אבינו השב לארצו מכין עצמו למפגש עם עשו הרשע. הוא לוקח בחשבון את כל התרחישים האפשריים ומתקין עצמו לשלושה דברים: לדורון לתפילה ולמלחמה (רש"י בראשית לב"ט).לדורון: "ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו… כי אמר אכפרה פניו במנחה ההולכת לפני ואחרי כן אראה פניו אולי ישא פני" (לב פס' יד ו-כא).לתפילה: "ויאמר יעקב אלקי […]

אחי

בודד ורדוף עושה יעקב את דרכו מארץ ישראל ומבית אביו ואמו אל עבר הלא נודע – בחרן. אדם בודד הוא יצור חשדני מטבעו" פגיע" מנסה להתגונן. אך יעקב" רוח אחרת עמו. יעקב מביא אתו לכל מקום את בשורת האחווה. האחווה היא ממד בסיסי שהופר מיד עם תחילת ימי האנושות. וַיֹּאמֶר קַיִן אֶל הֶבֶל אָחִיו וַיְהִי […]