He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: יעקב אבינו

play3
מעבר יבק – המקום שבו מחברים דברים
מעבר יבק - המקום שבו מחברים דברים
"מחשוף הלבן…"  – עבודת יעקב בחרן
play3
"מחשוף הלבן…" – עבודת יעקב בחרן
מידת התמימות
play3
מידת התמימות
סיבוכי החיים של יעקב אבינו
play3
סיבוכי החיים של יעקב אבינו
"ולאביו שלח כזאת"
play3
"ולאביו שלח כזאת"
"יגיע כפיך" – על יעקב ועל הפרנסה
play3
"יגיע כפיך" – על יעקב ועל הפרנסה
"כימים אחדים"
play3
"כימים אחדים"
play3
"מה תאמרי כי יפקוד עליך ואת למדת אותם עליך אלופים לראש"
"מה תאמרי כי יפקוד עליך ואת למדת אותם עליך אלופים לראש"
play3
בקשת יעקב להיקבר בארץ ישראל| אופן קריאת המגילה|הכרה בתחיית האומה
בקשת יעקב להיקבר בארץ ישראל| אופן קריאת המגילה|הכרה בתחיית האומה
play3
"תתן אמת ליעקב" – "בא אחיך במרמה"  מהי האמת ?
"תתן אמת ליעקב" – "בא אחיך במרמה" מהי האמת ?
play3
תתן אמת ליעקב
play3
מדוע לא רצה יעקב אבינו להיקבר במצרים ? ומה הקשר ליסוד הנצרות ?
מדוע לא רצה יעקב אבינו להיקבר במצרים ? ומה הקשר ליסוד הנצרות ?
play3
"וישב יעקב" – תמצית הציפייה המשיחית
"וישב יעקב" – תמצית הציפייה המשיחית
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מדוע בכה יעקב ?
play3
"והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה"
"והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה"
play3
מדוע הגרמנים רוצים לבטל את ברית המילה וכי אינם יכולים לראות דם יהודי שנשפך כמים ?
מדוע הגרמנים רוצים לבטל את ברית המילה וכי אינם יכולים לראות דם יהודי שנשפך כמים ?