He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: ימי השובבי"ם

play3
לנצח את פרעה – על עבודת ימי השובבי"ם
לנצח את פרעה - על עבודת ימי השובבי"ם
"פיה פתחה בחכמה"  – שורש ההכנה לגאולה הוא שימוש נכון בכח הדיבור
play3
"פיה פתחה בחכמה" – שורש ההכנה לגאולה הוא שימוש נכון בכח הדיבור
חודש שבט וחוש העונג
play3
חודש שבט וחוש העונג
עיקר עניין השובבי"ם – בשבתות
play3
עיקר עניין השובבי"ם – בשבתות
ימי השובבי"ם והקשר לגאולת מצרים
play3
ימי השובבי"ם והקשר לגאולת מצרים
שלמות האדם ביחס לבוראו,חבריו ועצמו
play3
שלמות האדם ביחס לבוראו,חבריו ועצמו
הקדושה – יסוד היסודות
play3
הקדושה – יסוד היסודות
play3
ימי השובבי"ם – ימים המסוגלים להתקרב בהם לעבודת ה' ולתיקון הפגמים – על ידי לימוד תורה
ימי השובבי"ם – ימים המסוגלים להתקרב בהם לעבודת ה' ולתיקון הפגמים – על ידי לימוד תורה
play3
יסוד הקדושה היא ההבדלה בין דברים שהערבוב רע להם
יסוד הקדושה היא ההבדלה בין דברים שהערבוב רע להם
play3
"נפשי ישובב" – מהי תקופת  השובבי"ם?
"נפשי ישובב" – מהי תקופת השובבי"ם?
play3
ימי השובבי"ם
ימי השובבי"ם
play3
תיקון המשפחה והעם- "ואלה שמות"
תיקון המשפחה והעם- "ואלה שמות"
play3
יסוד שביסוד שביסוד
play3
איך מתקנים את  פגם הברית ?
איך מתקנים את פגם הברית ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
איסור הוצאת זרע לבטלה והדברים המביאים לידי כך – חלק ב
איסור הוצאת זרע לבטלה והדברים המביאים לידי כך – חלק ב
play3
איסור הוצאת זרע לבטלה והדברים המביאים לידי כך – חלק א
איסור הוצאת זרע לבטלה והדברים המביאים לידי כך – חלק א
play3
שמירת כוחות החיים
שמירת כוחות החיים