"כי בחוזק יד הוציאנו"- חסד ודין – ימין ושמאל

בפרשת "והיה כי יביאך" (שמות יג טז), אחת מארבע פרשיות התפילין, נאמר "והיה לאות על ידכָה… כי בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים".השימוש במילה 'ידכה' בתוספת הֵא עורר את התלמוד (מנחות לג' ב') לדרוש מכאן בדרך נוטריקון 'ידכה' – יד כהה, היינו, היד החלשה. ומכאן שהתפילין של יד תהיינה מונחות על יד שמאל – החלשה.ושואל האוה"ח […]