האם קטנים אינם "בני דעה"?

בש"ס מוזכר כמה פעמים שקטנים אינם "בני דעה"" ולכן אין תוקף למעשיהם. לדוגמה: חליצת קטן פסולה מפני שקטנים אינם בני דעה (יבמות דף קד ע"ב). "הכל סומכין… חוץ מקטן" מפני שאיננו בן דעה (מנחות דף צג א). קטנים פטורים מן התורה מקיום מצוות – קטן פטור מעונשים" וכד'.חיוב קטן במצוות מתחיל בגיל 12 לבת ובגיל […]

מצבי לחץ בעולמם של ילדים

ילדים במצבי לחץ מפתחים בעיות גופניות" הגוף מתגייס להקל על כאב נפשי" מצוקה נפשית וחרדה" בסימפטומים פיזיים שנוצרים על רקע רגשי. ילד מתלונן על כאבים גופניים תכופים ושכיחים אך לא מוצאים סיבה רפואית לכאב" הכאב הוא אמיתי" ומתבטא לרוב בכאבי ראש" כאבים בשרירים" כאבי בטן" קוצר נשימה.ילדים שיפתחו מחלות סומטיות הם ילדים שמתקשים לבטא את […]