התורה הגואלת / נכון לעכשיו

וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר ואת שמאלו על ראש מנשה" אמנם יוסף מנסה לשנות ולשים את יד ימין על מנשה הבכור אבל יעקב אבינו ממאן ואומר ידעתי בני ידעתי (שהוא הבכור) ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו" (בראשית מח). מסביר רש"י – שעתיד יהושע בן נון לצאת מאפרים – שינחיל את […]

העם עם שדרות

אם נשאך רוחך לנסוע לשדרות – סע! אין זה מסוכן ממש. בשביל מצוה" על פי ההלכה" לוקחים סיכון זעיר (פת"ש יו"ד קנז בשם תפא"י ברכות סוף פרק א) . קל וחומר בשביל מצוה גדולה של יישוב הארץ – שכידוע עליה מוסרים את הנפש. אחינו שבשדרות נמצאים שם לאורך שנים – אז אתה יכול להיות שם […]